Charty

Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 z późn. zm.) posiadanie lub hodowla chartów rasowych i mieszańców wymaga uzyskania zgody wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) przed zakupem psa. Posiadanie chartów rasowych lub ich mieszańców jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty znajdziesz na stronie Urzędu Miasta Bydgoszczy.