Sprzątanie po psie

Kwestia sprzątania po psach nie jest regulowana przez prawo ogólnopolskie. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozostawia tą kwestię do uregulowania przez przepisy prawa miejscowego. W Bydgoszczy obowiązek sprzątania po psie zapisany jest w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bydgoszczy. W rozdziale 5. „Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe” zobowiązano właścicieli psów i innych zwierząt domowych do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez nie.
Z obowiązku tego zwolnione są osoby niewidome i niedowidzące.